Την Παρασκευή 7 Απριλίου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας στις 07 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

Επιλογή υδρονομέων άρδευσης  θερινής περιόδου 2017 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην οδό Μ. Φωνιαδάκη (πρώην Στέκι Νεολαίας)» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)