Η κατεδάφιση τεσσάρων ακόμη παλαιών κτιρίων στην περιοχή – εντός των τειχών – της πόλης του Ηρακλείου, εγκρίθηκε από την 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Πρόκειται για κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από τον Δήμο Ηρακλείου, ως επικινδύνως ετοιμόρροπα και η έγκριση της κατεδάφισής τους δίνεται αποκλειστικά και μόνο για προστασία του κοινού και όχι για ρυμοτόμηση.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση της 13ης Ε.Β.Α. η έγκριση κατεδάφισης αφορά στα εξής κτίρια:

1) Οδός Λασηθίου αρ. 48 (κωδ. 234, αρ. πρ. 89054/14-09-09 πρωτόκολλο αυτοψίας, φερομένης ιδιοκτησίας Τσαγκαράκη Ιωάννη).
2) Οδός Σακουλιέρηδων αρ.9 (κωδ. 255, αρ. πρ. 8404/25-01-10, φ. ιδιοκτησίας Γαλανού Ναυσικάς).
3) Οδός Σακουλιέρηδων αρ. 11 (κωδ. 213, αρ. πρ. 77719/24-08-09, φ. ιδιοκτησίας Χατζάκη Ιωάννη).
4) Οδίος Σαββαθιανών 29 (αρ. πρ. 12797/4-2-11, φ. ιδιοκτησίας Αλέξη Εμμανουήλ)

Οι όροι για την κατεδάφιση

«1. Της κατεδάφισης θα προηγηθεί φωτογραφική & σχεδιαστική αποτύπωση των κτηρίων από τον αιτούντα-διενεργούντα, ήτοι τον Δήμο Ηρακλείου. Η κατεδάφιση θα γίνει μέχρι το ύψος του 1μ από τη στάθμη των οδών.
2. Οι ελεύθεροι χώροι που θα προκύψουν από την κατεδάφιση θα περιφραχθούν στην υφιστάμενη οικοδομική γραμμή.
3. Η κατεδάφιση θα γίνει υπό την εποπτεία της Εφορείας μας, η οποία πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως 10 εργάσιμες ημέρες, πριν τη διενέργεια της κατεδάφισης, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν τυχόν στο κτίριο είναι ενσωματωμένες δομές προγενέστερων κτηρίων ή
μνημείων. Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τους, οι εργασίες κατεδάφισης θα διακοπούν και η Εφορεία μας θα διεξάγει σχετική έρευνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, με έξοδα των ενδιαφερόμενων, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία
του έργου.
4. Σε περίπτωση αίτησης ανέγερσης νέας οικοδομής στο εν λόγω ακίνητο η Εφορεία μας θα πραγματοποιήσει ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η παραπέρα τύχη του οικοπέδου.»

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση της 13ης ΕΒΑ