Σε απάντηση των δημοσιευμάτων αναφορικά με τις Συμβάσεις καθαριότητας και κατ’ επέκταση με την άδεια μητρότητας των εργαζομένων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Η Διοίκηση του ΠαΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και αυτό πράττει.

2.    Η Διοίκηση έχει αποστείλει στο Δ.Σ του Σωματείου από τον Αύγουστο του 2016, το Επιχειρηματικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Νοσοκομείου, ζητώντας σχόλια και προτάσεις, που όμως μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει. Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί και αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας.

3.    Όσον αφορά το προσωπικό καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης, η Διοίκηση του Νοσοκομείου αποφάσισε τη μετατροπή των Συμβάσεων έργου, σε Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με γνώμονα πάντα, τις καλύτερες συνθήκες εργασίας όλων των εργαζομένων. Όλο το προσωπικό έχει υπογράψει, μετά και από την ενημέρωση που είχε από τους Νομικούς του Νοσοκομείου.