Αγωνία επικρατεί στους αγρότες των Χανίων για το κόστος με το οποίο θα κληθούν να επιβαρυνθούν προκειμένου να διευθετήσουν τον χαρακτηρισμό των περιουσιών τους μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών - Τι ανέφερε η Δασάρχης Χανιών, Πολύμνια Σκλαβάκη σε συνάντηση με τους αγρότες

Αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων, συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Δ/νση Δασών στα Χανιά, ζητώντας να μην επιβαρυνθούν εκείνοι το κόστος που θα απαιτηθεί για τις εκτάσεις που είναι αγροτικές και θα περιληφθούν στους χάρτες στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.

Συγκεκριμένα ζήτησαν:

  • Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές και δεν αμφισβητείται ο αγροτικός χαρακτήρας ενώ περιλαμβάνονται στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. 

  • Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες εκτάσεις από πυρκαγιά, χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.

  • Να μην χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και επιτάχυνσης των κερδοφόρων επενδυτικών σχεδίων των ομίλων.  

  • Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα διοικητικά μετρά από το κράτος, ώστε να μην επιβαρυνθούμε από διαδικασίες που το ίδιο το κράτος μας ανάγκασε να μπούμε και χωρίς δική μας ευθύνη. 

  • Εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού, μέσων,  πόρων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.  

  • Να αντιμετωπισθούν οι καταπατήσεις των μεγαλοαγροτών μεγαλοκτηνοτρόφων, μεγαλοξενοδόχων μεγαλοκατασκευαστών και λοιπών επιχειρηματικών ομίλων. Καμιά αναγνώρισή τους. 

  • Ριζική αναθεώρηση του πλαισίου, των κριτηρίων και των στόχων των δασικών χαρτών στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. 

 
 
 
 
 
Οι αγρότες κατέθεσαν τα αιτήματά τους στους υπεύθυνους της Δ/νσης Δασών από τους οποίους ζήτησαν να ενημερωθούν. Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Χανίων, Πολύμνια Σκλαβάκη, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι όπου υπάρχουν εκτάσεις γεωργικές που έχουν "εγκλωβιστεί" μέσα σε αναδασωτέες, είναι ευθύνη της διοίκηση ατελώς να τις δει.