Πραγματοποιήθηκε χτες,  στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, και ενόψει της επερχόμενης θερινής - αντιπυρικής περιόδου, η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τον Συντονισμό και Οργάνωση των Υπηρεσιών και φορέων,  που εμπλέκονται στο έργο της αντιμετώπισης κινδύνων από δασικές πυρκαγιές

Στην παραπάνω συνεδρίαση, παρουσία και της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή,  παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, της ΕΛ.ΑΣ, των Δήμων, του Στρατού, ΔΕΔΔΗΕ, της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, του ΕΚΑΒ, εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ανάλυση των σχεδίων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων, που μπορεί να προκύψουν κατά την εκδήλωση αυτών. Συζητήθηκαν επίσης οι τρόποι συντονισμού της δράσης των εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και καθορίστηκαν τρόποι συνεργασίας μεταξύ τους, ώστε να είναι αποτελεσματική η πρόληψη της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, άλλα και η καταστολή της.

Διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, διατηρούν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας σε προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση κινδύνων, που μπορεί να προκύψουν από εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, άλλα και λοιπών θεομηνιών
Αποφασίστηκε επίσης η πραγματοποίηση επιμέρους συσκέψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να έχει επιτευχτεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός ετοιμότητας. Ιδιαίτερη βάση θα δοθεί στην ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τις δασικές πυρκαγιές και τους τρόπους πρόληψης, με επισκέψεις στην επαρχία του νομού Ρεθύμνου και συναντήσεις με πολίτες και τοπικούς φορείς και συλλόγους.

Καθώς η καλύτερη μέθοδος αποφυγής κινδύνων από τα παραπάνω φαινόμενα είναι η πρόληψη, καλούνται οι πολίτες όπως τηρήσουν την απαγόρευση χρήσης πυρός στην ύπαιθρο κατά την αντιπυρική περίοδο, άλλα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών, όσον αφορά την αποφυγή και αντιμετώπιση των κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.