Με προτεραιότητα στην ποιότητα του οδοστρώματος, μετά και την εργολαβία ανακατασκευής ασφαλτόστρωσης οδοστρώματος ύψους 1,5 εκ. ευρώ που βαίνει προς ολοκλήρωση,  ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει τις παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Έτσι. η Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου διεξήγαγε δημοπρασία χθες, Πέμπτη 06/04/2017 για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου» , αρχικού προϋπολογισμού 495.000,00 €, με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/2016 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών).

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανακατασκευή της ασφαλτόστρωσης οδών εντός σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στις οδούς είναι φρεζάρισμα, εξομάλυνση των κλίσεων και ασφαλτόστρωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ασφαλτόστρωση αφορά ανακατασκευή οδών εντός σχεδίου του Δήμου καθώς και ανακατασκευή οδών μέσα στην παλιά πόλη (δρόμοι με μικρό πλάτος).

Επίσης προβλέπεται φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση σε αυλές σχολικών συγκροτημάτων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου.