Η μνήμη του Ολοκαυτώματος Βιάννου απόκτησε σύγχρονη στέγη με δημόσια χρηματοδότηση.

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Μουσείου Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου (Μ.Ο.ΔΗ.ΒΙΑ.), η οποία ορίσθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου, συνήλθε στην πρώτη συνεδρίασή της,  το Σάββατο 1.4.2017, στο χώρο του Μουσείου, στον Αμιρά, όπου συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα λειτουργίας του Μουσείου και έγινε κατανομή αρμοδιοτήτων. Τα μέλη της Δ.Ε. δεσμεύτηκαν ομόφωνα για τα παρακάτω: 

Η μνήμη του Ολοκαυτώματος Βιάννου απόκτησε σύγχρονη στέγη με δημόσια χρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα λιτό και καλαίσθητο Μουσείο, στην καλύτερη δυνατή θέση, στο κέντρο της Θυσίας, πλησίον του Πανδημοτικού  Ηρώου, με το οποίο θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο στο κέντρο του Δήμου. Ένα Μουσείο, που θα δώσει τη δυνατότητα να μελετηθεί μεθοδικά η ιστορία της περιόδου του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και της Αντίστασης και να αναδειχθεί το Ολοκαύτωμα Βιάννου σε ζήτημα εθνικό, ευρωπαϊκό, οικουμενικό και γέφυρα ειλικρινούς και στέρεας φιλίας και συνεργασίας των λαών.

Η Δ.Ε. θα προσπαθήσει ώστε, παρά την κρίση και την παντελή έλλειψη προσωπικού, το Μ.Ο.ΔΗ.ΒΙΑ. να παραμένει ανοιχτό και ζωντανό και να αποτελέσει κιβωτό μνήμης, κυψέλη έμπνευσης και δημιουργίας για τη νέα γενιά, αλλά παράλληλα και κέντρο του αγώνα για τη δικαίωση της Θυσίας της Βιάννου και της Ελλάδας. Η Δ.Ε. δεσμεύθηκε ότι θα εργαστεί σκληρά, συλλογικά και απολύτως εθελοντικά, προκειμένου να αναδειχτούν τα πλεονεκτήματά του και να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες ελλείψεις του.