Τη Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου  ξεκινάει η καταβολή Δωροσήμου του ΠΑΣΧΑ του Α' Τετραμήνου του 2017 στους οικοδόμους. 

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 10/04/2017 μέχρι 26/04/2017 κατά τις ημερομηνίες 10, 11, 12, 24, 25 και 26  Απριλίου  εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των .
  
Δικαιολογητικά πληρωμής:    
•    Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο. 
•    Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή  ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης. 

Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση. Ειδικά για τους παραπάνω, η κατάθεση του δικαιούμενου ποσού δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί την 7/4/17 στον τραπεζικό τους λογαριασμό.