Στην Κρήτη εστιάζει τη διαφημιστική της εκστρατεία για την τόνωση της εμπορικής κίνησης η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

Στα πλαίσια αυτά, απέστειλε προς όλες τις Ομοσπονδίες της και τους Εμπορικούς Συλλόγους διαφημιστικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο περιλαμβάνει αυτοκόλλητο βιτρίνας με το μήνυμα ''Discover agora, shopping in Greece'', και σχετικές αφίσες.

Η Εθνική Συνομοσπονδία ζήτησε άμεσες ενέργειες, από όλες τις Ομοσπονδίες και ιδιαίτερα από την πλέον τουριστική περιοχή της Κρήτης αλλά και τα Δωδεκάνησα, προκειμένου να αξιοποιήσουν το διαφημιστικό υλικό, ώστε με τη συμμετοχή των εμπορικών συλλόγων να συμβάλουν στην τόνωση των τοπικών αγορών.