Την Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 διεξήχθη διήμερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης Έργου (ΣΔΕ) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE-F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή των Ξενοδοχειακών Αποβλήτων Τροφών σε Ζωοτροφή - LIFE-F4F), με κωδικό αριθμό LIFE15 ENV/GR/000257, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνεδρίαση, η οποία σκοπό είχε τη συζήτηση για την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος και τον περαιτέρω προγραμματισμό των ενεργειών για την υλοποίηση των δράσεών του, συμμετείχαν εκ μέρους του ΕΣΔΑΚ ο Πρόεδρος Χάρης Μαμουλάκης, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Νίκος Στυλιανίδης και η Project Manager του Έργου Παρασκευή Πάντελη.
 
Αντικείμενα της 2ης Συνάντησης της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου ήταν:
 
· Η εξέλιξη της διαδικασίας κατασκευής της πιλοτικής μονάδας, όπου παρουσιάστηκαν τα σχέδια, ο εξοπλισμός και οι εκτιμήσεις κόστους.

· H  εξέλιξη των διαφορετικών διαγωνισμών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, όπως η διαδικασία αποκομιδής των υπολειμμάτων τροφίμων, η λειτουργία της μονάδας κοκ

·  Η εξέλιξη των επαφών με ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή δράσης και την ανάπτυξη του βέλτιστου συστήματος αποκομιδής.

· H ανάλυση της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση των υπολειμμάτων ως ζωοτροφές (πχ υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται για γουνοφόρα ζώα) και πως θα πρέπει να προσεγγιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επανεξετάσει την προσέγγιση αυτή.   

·  Τα επόμενα βήματα για την εξέλιξη του έργου

Τέλος αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της επόμενης συνάντησης της Ομάδας Διαχείρισης Έργου να γίνει στο Ηράκλειο το Σεπτέμβριο του 2017, με φορέα οργάνωσης το ΤΕΙ Κρήτης.