Μπαίνοντας στο 2011, αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, μέχρι και το 2015, χρονιά που το όριο ηλικίας θα φθάσει τα 65 χρόνια με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης, ή στα 60 με 40 έτη ασφάλισης. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή για όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Επίσης ξεκινά η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των για όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2015 με μέσο συντελεστή 1,2%.

Από εφέτος το όριο ηλικίας ανέρχεται στα 58 έτη, με απαιτούμενα 36 έτη ασφάλισης, ενώ για συνταξιοδότηση με 25 έτη, το όριο ηλικίας είναι 61 έτη για πλήρη σύνταξη και τα 56 για μειωμένη. Για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικο, όριο ηλικίας είναι τα 52 χρόνια με 25 έτη ασφάλισης.

Παράλληλα αυξάνονται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ενώ θα εφαρμοστεί εξομοίωση των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών στρατιωτικών.

Αναγνωρίζονται τα πλασματικά έτη ασφάλισης, με δυνατότητα έκπτωσης 30% για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας. Ο πλασματικός χρόνος ξεκινά από τα τέσσερα έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 και μέχρι το 2014 θα φτάσει τα επτά έτη.

Σημαντικό όπλο ενάντια στην αδήλωτη εργασία και την εισφοροδιαφυγή, μαζί με την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας, αναμένεται να δώσουν η θέσπιση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας η οποία θα βασίζεται στον ΑΜΚΑ και θα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των επιχειρήσεων χωρίς την παρουσία ελεγκτών, όπως και το εργόσημο για την πληρωμή μέσω του τραπεζικού συστήματος, αποδοχών – εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι επιχειρήσεις που θα είναι συνεπείς στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, θα έχουν μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% τον πρώτο χρόνο, ενώ το κόστος της αδήλωτης εργασίας, υπολογίζεται σε πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Παράλληλα αρχίζουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις για τη διαδοχική ασφάλιση.

Ταυτόχρονα ολοκληρώνονται αναλογιστικές μελέτες για τα ασφαλιστικά ταμεία, ξεκινά τη λειτουργία του το Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, επανεξετάζεται η λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και προωθείται η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για όλα τα Ταμεία.

Στο τοπίο αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, που προκύπτουν από τις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις, οι μειώσεις μισθών και οι απολύσεις.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook