Στην επιφάνεια ξανά το πολιτιστικό και τα προβλήματα του. Η μεγάλη και φιλότιμη προσπάθεια και από την παρούσα δημοτική αρχή να αποσιωπηθούν, να κρυφτούν τα προβλήματα του δεν φαίνεται να αποδίδει τα αναμενόμενα. Και δεν αποδίδει διότι όχι μόνο δεν τα αντιμετωπίζει, αλλά έχει επιλέξει την συνέχιση της ίδια πολιτικής που τα δημιούργησε.

1.Να ξεκινήσομε αυτή την «περιήγηση» από την β’ φάση.

Η Δημοτική αρχή με την εγκατάσταση ( 9/2014) της, έπρεπε να επιλέξει άμεσα λύση για τον τρόπο δημοπράτησης της β’ φάσης του Πολιτιστικού. Επέλεξε να ακολουθήσει την ίδια μέθοδο δημοπράτησης (μελέτη – κατασκευή) επικαλούμενη ιδεοληψίες και χρονικές πιέσεις (ανύπαρκτες μεν αλλά βολικές σαν επιχείρημα). Η δημοπράτηση έγινε και συμμετείχε μόνο μία εταιρεία. Οι διακηρύξεις της δημοτικής αρχής, ότι δεν θα προχωρήσει η διαδικασία και η ανακήρυξη αναδόχου αν υπήρχε μόνο μία συμμετοχή ξεχάστηκαν γρήγορα. Έτσι η μόνη εταιρεία που συμμετείχε, αναδείχθηκε και ανάδοχος του έργου. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 18-4-2016 με χρονική διάρκεια αποπεράτωσης τους 18 μήνες (δηλαδή τέλος κατασκευής 18 - 10-2017) και οικονομικό αντικείμενο 11.324.448,80€ (ελάχιστη έκπτωση)

Σήμερα 10-4-2017 ένα χρόνο μετά (12 από τους 18 μήνες), δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, (η διαδικασία υποβολής και έγκρισης έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί 3 μήνες μετά την υπογραφή – δηλαδή 18 -7-2016). Ουσιαστικά το έργο μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει σε στάδιο κατασκευής. Νέο χρονοδιάγραμμα κατασκευής που θα καθορίσει και το χρόνο αποπεράτωσης δεν έχει κατατεθεί, ούτε έχει εγκριθεί. Και βέβαια δεν έχει ξεκινήσει η συζήτηση για μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου που απ ότι φαίνεται δεν θα αργήσει και αυτή. Να διακινδυνεύσουμε μία πρόβλεψη, τέλος του 2018 με πολλές αμφιβολίες.

Αξίζει όμως να θυμηθούμε τις προτάσεις και τις προσπάθειες που κατέθεσαν και έκαναν οι «Ενεργοί Πολίτες » σαν Δημοτική κίνηση να επιλεγεί:

Ολοκλήρωση της μελέτης σε επίπεδο εφαρμογής, σύνταξη τευχών, προδιαγραφές και προϋπολογισμός
Διεξαγωγή ανοικτού διεθνή διαγωνισμού

Κάνοντας ένα απολογισμό – χρονικό των δύο προτάσεων και των αποτελεσμάτων έχουμε:

Πρώτη περίπτωση: επιλογή δημοπράτησης με το σύστημα μελέτης – κατασκευής (αυτό που έγινε). Σήμερα από τον 10ο του14 μέχρι και τον 4ο του17, δηλαδή 31 μήνες μετά, δεν έχουμε ουσιαστική έναρξη εργασιών. Και να θυμίσουμε ότι αυτή η μέθοδος επιλέχθηκε γιατί ήταν η χρονικά πιο σύντομη. Επίσης να μην διαφεύγει από την προσοχή μας ότι δεν είχαμε και ανταγωνισμό, αφού μετείχε μόνο μία εταιρεία.

Δεύτερη περίπτωση: Υπόθεση εργασίας βέβαια (με γνωστές όλες τις παραμέτρους), αφού δεν επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος. Η Δημοτική αρχή θα έπρεπε είτε να αναθέσει την ολοκλήρωση της μελέτης και την σύνταξη των τευχών και μετά την έγκριση να προχωρούσε στην δημοπράτηση του έργου. Απαιτούμενος χρόνος για τα παραπάνω το μέγιστο 12 μήνες. Δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία και κριτήρια, η οποία θα εξασφάλιζε και τον απαιτούμενο ανταγωνισμό. Κατοχύρωση – ενστάσεις κλπ άλλους 7-10 μήνες. Δηλαδή από 19 – 22 μήνες. Το έργο θα είχε ξεκινήσει και τώρα θα βρισκόταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο εξέλιξης. Θα κατασκευαζόταν ήδη από τον 7ο του16 και με το 18μηνο θα τελείωνε τον 12ο του2017. Ένα χρόνο νωρίτερα δηλαδή από τον προβλεπόμενο με την εφαρμοζόμενη διαδικασία.

Και βέβαια δεν συζητάμε, σήμερα, για το κόστος. Όχι γιατί το αποφεύγουμε αλλά γιατί δεν είναι ακόμα γνωστό πόσο θα αυξηθεί ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου. Θα γίνει και αυτή η ανάλυση, στον κατάλληλο χρόνο.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ξεκάθαρο. Η δημοτική αρχή δεν είχε ποτέ σχέδιο μελετημένο, αναλυτικό και στόχους. Μόνο γενικές απόψεις, ότι το έργο πρέπει να τελειώσει. Από αυτό, μέχρι την αθέτηση των δεσμεύσεων της και την επιλογή των απόψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας (που φαίνεται και σήμερα να παίζει μόνη της) και της προηγούμενης δημοτικής πολιτικής, υπάρχει μία μεγάλη απόσταση.

2.Προετοιμασία για την λειτουργία του Πολιτιστικού κέντρου

 

Το Πολιτιστικό κέντρο, αργά ή γρήγορα θα αποπερατωθεί και πρέπει να αποπερατωθεί ποιοτικά και οικονομικά. Ήδη κάποια τμήματα του φιλοξενούν εκδηλώσεις κ.α. Ένα τέτοιο συγκρότημα θέλει σχέδιο λειτουργίας, οικονομικό πλάνο λειτουργίας και συντήρησης, πηγές χρηματοδότησης κ.α

Η έκθεση της που έχει δοθεί από τον Οκτώβρη του 2016 και η οποία περιγράφει 3 σενάρια λειτουργίας και περιεχομένου επισημαίνει ότι «… το συσσωρευμένο λειτουργικό έλλειμμα 5ετίας θα κυμανθεί από 1,5 - έως 5,7 εκ ευρώ, ανάλογα με το μίγμα των δραστηριοτήτων που θα επιλεγεί.» Η ίδια έκθεση προτείνει δε και τρόπους χρηματοδότησης της λειτουργίας.

Συχνά επίσης από διοικητικά και τεχνικά στελέχη της ΔΕΠΤΑΗ επισημαίνεται ότι η ποιότητα της συντήρησης του υφιστάμενου κτιριακού τμήματος που λειτουργεί είναι ελλιπής.

Για όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει συζητήσει και δεν έχουν κατατεθεί σκέψεις και απόψεις για την λειτουργία του, τον προσανατολισμό του ούτε από δημοτικούς συμβούλους ούτε από ευρύτερους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς. Πότε άραγε περιμένει η Δημοτική αρχή να ανοίξει μία τέτοια δράση. Μήπως σχεδιάζουν και αποφασίζουν μόνοι τους και θα βρεθούμε προ τετελεσμένων επιλογών;

 

3.Πολιτιστικό … έργα και ημέρες α’ φάσης

 

Τις τελευταίες ημέρες, ήρθε προς έγκριση και συζητήθηκε ο 7ος ΑΠΕ του έργου (3ος/2017). Το έργο (α’ φάση) τυπικά δεν έχει κλείσει ακόμα. Στον 7ο ΑΠΕ διορθώθηκαν όλες οι τιμές που είχαν συνταχθεί με τον 3,4,5 ΑΠΕ και οι οποίες είχαν προσδιοριστεί λανθασμένα (λόγω συντελεστών αναθεώρησης). Οι διορθώσεις, έγιναν μετά από τις παρατηρήσεις των ελεγκτών, που αναφέρονται στα πορίσματα και είναι επωφελείς για την εταιρεία. Όμως για όλους που γνωρίζουν από τις διαδικασίες των δημοσίων έργων, όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει, πολύ νωρίτερα και χωρίς τις υποδείξεις των πορισμάτων, με τις δημοσιεύσεις των τελικών συντελεστών αναθεώρησης κάθε τριμήνου και να ενσωματώνονται στους επόμενους συντασσόμενους ΑΠΕ.

Να θυμίσουμε, επίσης ότι τα πορίσματα αναφέρουν και πολλές άλλες παρατηρήσεις, διοικητικές παρατυπίες κλπ για τις οποίες δεν φαίνεται κανένας, από την επίσημη διοίκηση (Δημοτική αρχή και ΔΕΠΤΑΗ) να αναφέρει τίποτε. Δεν υπάρχουν άραγε ή περιμένουμε το συνολικό πόρισμα που έχει ζητήσει η ΔΕΠΤΑΗ για το σύνολο της α φάσης;

Και γιατί οι υποδείξεις του πορίσματος για το στέγαστρο για την ανάγκη πειθαρχικού ελέγχου της έχουν αραχνιάσει. Οι δικαιολογίες που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ερώτηση μας, για έλλειψη χρόνου της υπηρεσίας λόγω β φάσης, μάλλον παραπέμπουν σε επιλογές ΔΕΠΤΑΗ και Δημοτικής αρχής, να ξεχάσει την υπόθεση.

Επίσης το τελευταίο διάστημα είχαμε δύο αποφάσεις:

Τα ασφαλιστικά μέτρα για το θέμα της επιστροφής των 11 εκ ευρώ
Και την οριστική απόφαση για την προσφυγή του προηγούμενου διευθυντή

Και οι δύο προβλήθηκαν με μία διάθεση επιβεβαίωσης και νίκης των μεν στους δε. Η αλήθεια όμως είναι λίγο διαφορετική και πρέπει να την προσέξουμε.

Τα ασφαλιστικά, κερδήθηκαν, διότι - όπως αναφέρεται και στην απόφαση – η επιχείρηση αν εφαρμοζόταν άμεσα η παρακράτηση των 11 εκ. θα αντιμετώπιζε κίνδυνο οικονομικής επιβίωσης. Η κανονική εκδίκαση θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα και για την οποία δεν φαίνεται να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα.

Η οριστική απόφαση – απόρριψη για το κ. Λατρώνη, σε τίποτα δεν ξεπερνά το μεγάλο υπαρκτό πρόβλημα, ότι έγινε ένα έργο πολύ μεγάλου κόστους, σε μεγάλη χρονική διάρκεια (άρχισε η πρώτη φάση τον 4ο του 2006 και θα τελειώσει (ελπίζομε) η β’ φάση τον 10ο του 2018. Δηλαδή συνολική διάρκεια 12,5 χρόνια. Και για το οποίο οι ελεγκτές αποτύπωσαν προβλήματα και παρατυπίες διοικητικές και λειτουργικές.

Παρ όλα αυτά ακόμα και σήμερα, μπροστά στο μεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησης δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της λειτουργίας του και της προσφοράς του στο πολιτισμό, την ανάπτυξη και ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού και το δέσιμο του με την κοινωνία.

Είμαστε μπροστά σε μία πραγματικότητα. Το έργο κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί. Το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα και η πραγματική προσφορά του. Αν η δημοτική αρχή ανοίξει αυτή την συζήτηση, θα συμβάλομε με θετικές προτάσεις για τον ρόλο και την λειτουργία του. Αν όχι θα κοινοποιήσουμε τις σκέψεις και το σχέδιο μας για τα παραπάνω στον μοναδικό κριτή. Την κοινωνία μας, τους φορείς του πολιτισμού.