Ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης της οικονομικής επιτροπής Ιεράπετρας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 11η  του μηνός Aπριλίου έτους 2017, ημέρα   Τρίτη  και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Ψήφιση –διάθεση πιστώσεων  προυπολογισμού οικ. έτους 2017.

Θέμα 2ο: Ανάκληση της με αρ.257/2016  απόφασης Οικ. Επιτροπής και Απευθείας ανάθεση έργου Μόνωση οροφής Αγίου Στεφάνου.

Θέμα 3ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης     προυπολογισμού  1ου τριμήνου έτους 2017.

Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 5ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 6ο:Αποδοχή δωρεάς ακινήτου  Εμμανουήλ Μαράκη.

Θέμα 7ο:Ανάκληση της με αριθμό 253/2016  που αφορά  «Αντικατάσταση φωτισμού στη Γραλυγιά».

Θέμα 8ο:Ανάκληση της με αριθμό  129/2016 που αφορά την « Αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού στην οδό Κύπρου και οδό Μεταξάκη».