Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Αποκορώνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις 11/04/2017, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: