Με αφορμή την υπέρμετρη ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διαμαρτυρία πολιτών στο αεροδρόμιο “Δασκαλογιάννης” ο ΣΥΡΙΖΑ Χανίων εξεδοσε ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

"•Δεν είναι αποδεκτή η παρεμπόδιση κάθε ειρηνικής διαμαρτυρίας πολιτών για οποιοδήποτε θέμα. 
•Η υπέρμετρη ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων δημιουργεί κλίμα έντασης δυσανάλογο με την παρουσία μικρού όγκου διαδηλωτών.
•Ο τουρισμός και η εικόνα του αεροδρομίου περισσότερο βλάπτονται από τον αποκλεισμό της εισόδου από αστυνομικά αυτοκίνητα παρά από τις συμβολικές διαμαρτυρίες. 

Για την εκχώρηση του αεροδρομίου η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Χανίων έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση (17-2-2017) στην προσεκτική ανάγνωση της οποίας παραπέμπουμε"