Με τον γενικό δ/ντη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Γ. Μαυρογιάννη και υπηρεσιακά στελέχη, συναντήθηκε ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κ. Μαμουλάκης, για την ένταξη έργων του δήμου Μαλεβιζίου στα προγράμματα LEADER και ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου).

Μεταξύ των έργων που εξετάστηκαν, ήταν οι αναπλάσεις των πλατειών της Αχλάδας, της Τυλίσου, του Κρουσώνα, των Κορφών και άλλων οικισμών του Μαλεβιζίου.