Στις 18 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων - Δείτε τα θέματα

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/9/16, 28/9/16, 3/11/16 και 7/11/16 {Πρόεδρος}

2.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2017 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Χανίων, ΠΕΔ Κρήτης και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ {Δήμαρχος}

3.Σύσταση εκτελεστικής επιτροπής ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο {Δήμαρχος}

4.Προγραμματισμός προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2017  {Δήμαρχος} 

5.Προγραμματισμός προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου έτους 2017, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου {Δήμαρχος}

6.Αίτημα πρόσληψης προσωπικού για τα “Προγράμματα Άθλησης για Όλους” περιόδου 2017-2018  {Δήμαρχος}

7.Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης {Φραγγεδάκης}

8.Αναμόρφωση  σχετικά με ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, που αφορούν την συνδιοργάνωση για την διεξαγωγή των 16ων Βενιζελείων {Μαράκης-Βλαχάκης}

9.Εξέταση αιτημάτων μείωσης μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων {Μαράκης-Βλαχάκης}

10.Συμβιβαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών με κ.α. 120114 (120114Α, 120114Β, 120114Γ) και 120115 στα Ο.Τ. 1034 και 1034Α του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” για τη δημιουργία παιδικής χαράς (Τσατσαρώνης Θεόδωρος κλπ) {Μαράκης}

11.Συμβιβαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών με κ.α. 121004 στα Ο.Τ. Γ1050, 1050Α & 1051 και 121005 στο Ο.Τ. Γ1051 του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” (Γυμπάκη-Ροδολάκη Ειρήνη) του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” για τη δημιουργία παιδικής χαράς (Τσατσαρώνης Θεόδωρος κλπ) {Μαράκης}

12.Διοργάνωση του Διεθνές Φεστιβάλ Chania Rock Festival με την αρωγή του Δήμου Χανίων {Περράκη}

13Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ρομ Νομού Χανίων “Η Αναγέννηση” {Περράκη}

14.Δράση για την αποτροπή της βίας κατά των γυναικών {Αλιφιεράκη}

15.Έγκριση Συνδιοργάνωσης 1ης Επιστημονικής Συνδιάσκεψης Πόλης για τον Εθελοντισμό, την Κοινοτική Ενδυνάμωση – Δράση και την ΔΒΜ στα Χανιά και ψήφιση πίστωσης για την υλοποίησή της {Αλιφιεράκη}

16.Επιχορήγηση του συλλόγου “Η ΣΤΟΡΓΗ” για τη δομή της  “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ” {Αλιφιεράκη}

17.Επιχορήγηση της “Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων – Παράρτημα Χανίων – Κέντρο Δρ. Μαρίας Τζαμαριουδάκη”  {Αλιφιεράκη}

18.Επιχορήγηση του “Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων” {Αλιφιεράκη}

19.Επιχορήγηση του μη κερδοσκοπικού συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και στήριξης “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ” {Αλιφιεράκη}

20.Διοικητική  αποβολή μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Στέφανος) του αυθαιρέτως εκμεταλλευομένου περιπτέρου {Κονταξάκης}

21.Επανεξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Αποθήκη Φέρετρων” κατ'εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Κονταξάκης}

22.Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής και εναπόθεσης απορριμμάτων έτους 2017 περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων, Ναυστάθμου Κρήτης {Αποστολάκη}

23.Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής και εναπόθεσης απορριμμάτων έτους 2017 περιοχής Δ/νσης Καυσίμων του Ναυστάθμου Κρήτης {Αποστολάκη}

24.Έγκριση προμήθειας για κάδους απορριμμάτων {Αποστολάκη}

25.Ανανέωση μελών επιτροπής καθαριότητας του Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}

26.Συνδιοργάνωση των 16ων Βενιζελείων με το Ναυτικό Όμιλο Χανίων {Βλαζάκης}

27.Τουρνουά μπάσκετ αλληλεγγύης Χανίων 2017 {Βλαζάκης}

28.Συνδιοργάνωση ορεινού αγώνα Samaria Run {Βλαζάκης}

29.Συνδιοργάνωση 8ου Ιστορικού CIRCUIT ΧΑΝΙΑ {Βλαζάκης}

30.Συνδιοργάνωση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και Τουρνουά προετοιμασίας καλαθοσφαίρισης νέων ανδρών (U-20) {Βλαζάκης}                 
31.Έκθεση για την Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας “P & C Development SA” αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» κατά της απόφασης Δ/ντή Δ/νουσας Υπηρεσίας 43414/28-7-2016 περί  επιβολής ποινικής ρήτρας {Ξανθουδάκης}

32.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” {Ξανθουδάκης}

33.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων 2015” {Ξανθουδάκης} 

34.Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Γαύδου, Καστρι, Άμπελος, Βατσιανά” Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης} 

35.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία Κέντρου Πολλαπλών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων”  {Ξανθουδάκης} 

36.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Δήμο Χανίων”  {Ξανθουδάκης} 

37.Διοικητική Αποβολή μισθωτή περιπτέρου (Oz Eyup) επί των οδών Κ. Μητσοτάκη & Γκερόλα {Βλαχάκης}

38.Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο {Βλαχάκης}

39.Επιστροφή χρημάτων (Λυμπεράκης) {Βλαχάκης}