Σε διαγωνισμό για προμελέτη και αναγνωριστική ωκεανογραφική-βυθομετρική έρευνα για τη μελέτη & εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου 320kV για τη διασύνδεση Αττικής - Κρήτης προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ.

Όπως αναφέρει, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 550.000 ευρώ.

Ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ότι για τον σχεδιασμό του έργου της διασύνδεσης της Κρήτης (περιοχή Κορακιάς) με την Αττική (περιοχή Πάχης Μεγάρων) μέσω υποβρυχίων καλωδίων τάσης 320kV -τόσο για την μελέτη του εξοπλισμού όσο και για την επιλογή της βέλτιστης διαδρομής των υποβρυχίων καλωδίων- είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση Προμελέτης Γραφείου και Αναγνωριστικής θαλάσσιας έρευνας για την συλλογή ωκεανογραφικών και βυθομετρικών στοιχείων, στην ευρύτερη περιοχή όπου έχει προβλεφθεί η όδευση των καλωδίων.

Με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, θα ολοκληρωθεί ο γενικός σχεδιασμός του έργου της Διασύνδεσης και θα προχωρήσει η διαδικασία της εκπόνησης της τελικής Διακήρυξης που απαιτείται για την κατασκευή και την εγκατάσταση των Υ/Β καλωδίων.

Δείτε τη διακήρυξη

energypress.gr