Στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία μπορούν και μεμονωμένοι παραγωγοί να κάνουν παραδόσεις για να εισπράττουν την συνδεδεμένη πορτοκαλιού

«Η παράδοση της πρώτης ύλης γίνεται από τους φορείς για τα μέλη τους και τους συνεργαζόμενους με αυτούς γεωργούς ή τους μεμονωμένους γεωργούς με ευθύνη τους στο εργοστάσιο της μεταποιητικής επιχείρησης», ορίζει η σχετική τροποποιητική απόφαση σχετικά με το καθεστώς της συνδεδεμένης στο πορτοκάλι, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Αρ. 1231). 

Επιπλέον, η απόφαση αναφέρει ότι απαιτείται βεβαίωση της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας που εδρεύει το εργοστάσιο, σχετικά με την εξόφληση των πληρωμών της μεταποιητικής επιχείρησης προς τους φορείς, για τη πρώτη ύλη που έλαβε στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης κατά τις προηγούμενες περιόδους, σύμφωνα με την απόφαση. Ακόμα επισημαίνεται ότι φορτίο, το βάρος του οποίου δεν ανταποκρίνεται στο αναγραφόμενο στα παραστατικά και το ζυγολόγιο που το συνοδεύουν, απορρίπτεται και επιστρέφεται στον φορέα ή τον γεωργό. 

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες στο ανωτέρω έργο τους, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις: 

-ανακοινώνουν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ στην αρχή της περιόδου μεταποίησης τις ποσότητες πρώτης ύλης που πρόκειται να παραλάβουν εντός του συστήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης 
-καταρτίζουν ένα ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραλαβής στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά και ο χώρος παραλαβής και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.

Το ΦΕΚ με την απόφαση

Πηγή: agrotypos.gr