Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας, με τίτλο «Κατάρτιση σχεδίου για την έξυπνη και πράσινη αστική ανάπτυξη – Εφαρμογή για τα Χανιά».

Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, μια Χανιώτισσα φοιτήτρια διεξάγει μια έρευνα, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες των Χανίων να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες υποδομές  και το πράσινο της πόλης, καθώς και να ιεραρχήσουν την αναγκαιότητα / σημαντικότητα νέων δράσεων - εφαρμογών, που θα μετατρέψουν την πόλη μας σε πιο "'έξυπνη".

Τι σημαίνει έξυπνη πόλη

Ως "έξυπνη πόλη" ορίζεται εκείνη που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να βελτιώσει τη ποιότητα ζωής των πολιτών, να μειώσει το κόστος ζωής τους, να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή τους στα κοινά και τη δημοκρατική διακυβέρνηση και να μειώσει την κατανάλωση των ενεργειακών και φυσικών πόρων (ορθολογική διαχείριση των πόρων) .

Όσον αφορά στις ‘πράσινες πόλεις’, πρόκειται για πόλεις που έχουν καθαρό αέρα και νερό,  που εξοικονομούν ενέργεια ή/και χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παραγωγή τους, έχουν υψηλό ποσοστό πρασίνου και περιλαμβάνουν κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πάρκα και πλατείες) που προκαλούν ευχαρίστηση στους πολίτες.

Απευθύνεται λοιπόν σε όλους μας, είτε ζούμε σε χωριό είτε στην πόλη των Χανίων. Καλούμαστε να αξιολογήσουμε τα σημερινά προβλήματα της πόλης μας και να ιεραρχήσουμε τις προτεινόμενες δράσεις δίνοντας υψηλότερη βαθμολογία σε αυτές που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.

Πατήστε ΕΔΩ για να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο και να βοηθήσετε στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία