Η Ενιαία δράση Κρατικών ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων, την Παρασκευή 28 Απριλίου.

Η Ενιαία δράση Κρατικών ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020), θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων, την Παρασκευή 28 Απριλίου.

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας  (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με  το Επιμελητήριο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

  • 9:30 – 10:00 Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
  • 10:00 – 10:15 Καλωσόρισμα από το ΕΒΕ Χανίων
  • 10:15 - 12:30 Παρουσίαση πρωτοβουλιών και δράσεων ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας 
  • Γ. Χουρδάκης, Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας.

Παρουσίαση Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

  • Ε. Πουλακάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 
  • Σ. Πούλου, Στέλεχος Μονάδας Α΄ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
  • Δ. Τσούπρου, Στέλεχος Μονάδας Β΄ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

12:30 – 13:30 Ερωτήσεις - Απαντήσεις
13:30 – 14:00 Παρουσίαση Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

  • Ε. Πουλακάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ(4ος όροφος) από τις 10:00 π.μ. έως 14:0