Εκπαίδευση και Ενημέρωση Επαγγελματιών Υγείας στην Υποστήριξη της Βραχείας Συμβουλής για τη Διακοπή του Καπνίσματος.

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιεί εκπαιδευτική ημερίδα την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 στα Χανιά, στον χώρο εκδηλώσεων Λεκτόριο (Μίνωος 21). 

Σκοπός της ημερίδας είναι να καταστήσει δυνατή την εξοικείωση των Επαγγελματιών Υγείας με τη βραχεία συμβουλή για τη διακοπή του καπνίσματος, παρέχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο και την εκπαίδευση  μέσα από βιωματικές πρακτικές ασκήσεις. 

Πρόκειται για εξειδικευμένο σεμινάριο, που διενεργείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Implementation of WHO Smoking Cessation training project in Greece", σχεδιασμένο και χρηματοδοτούμενο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) και απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας που απασχολούνται σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας. 

Προσέλευση: 9:00 -9:30 π.μ. Διάρκεια εκδήλωσης: 09:30 π.μ.- 04:00 μ.μ., Είσοδος Ελεύθερη