Αυγενάκης, Ασημακοπούλου και 23 βουλευτές της ΝΔ προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Στο αλαλούμ που έχει δημιουργήσει η Κυβέρνηση αναφορικά με τις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών, αναφέρονται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ - Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, η Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων & Ενημέρωσης – Βουλευτής Β’ Αθηνών κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και 23 ακόμη βουλευτές της ΝΔ με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κο Νικόλαο Παππά.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4155/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4313/2014 οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι υποχρεούνται να εκπέμπουν από μια συχνότητα και από μια θέση εκπομπής εντός νομού, για τον οποίο έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη βεβαίωση νομίμου λειτουργίας, δύνανται επίσης υπό τους συγκεκριμένους όρους χρήσης δευτερευουσών θέσεων εκπομπής, στην ίδια με την πρωτεύουσα θέση εκπομπής συχνότητα κατόπιν βεβαίωσης υποβολής σχετικής δήλωσης στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εφόσον λόγω των γεωμορφολογικών ή άλλων ιδιομορφιών δεν είναι τεχνικώς εφικτή η βέλτιστη κάλυψη του νομού τον οποίον καλύπτουν».

Εν συνεχεία αναφέρεται ότι: «Επιπλέον στο νόμο ορίζεται, ότι οι δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής επιτρέπεται να βρίσκονται σε θέση και εντός νομού γειτονικού αυτού με σκοπό τον αποκλειστική κάλυψη του νομού της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας και όχι την επέκταση της κάλυψης πέραν αυτού. Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 36622/1167/Φ150/26-7-2013 διευκρινιστική εγκύκλιο «περί δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών» επιβεβαιώνεται όπως και στο νόμο, ότι η περιοχή κάλυψης της δευτερεύουσας θέσης εκπομπής περιορίζεται εντός των ορίων του νομού. Στη συνέχεια ακολούθησε η τροποποίηση της παραπάνω εγκυκλίου με την υπ. Αριθμ. 5350/115/Φ.23/1/26-1-2016 εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία η λέξη «νομός» αντικαθίσταται με τις λέξεις “διοικητική περιφέρεια”.

Δηλαδή ο τότε Υπουργός Μεταφορών και Δικτύων κ Σπίρτζης με τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο δεν τροποποιεί απλά την προηγούμενη εγκύκλιο, δίνοντας περαιτέρω διευκρινήσεις, αλλά τροποποιεί κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας με εγκύκλιο το νόμο, ο οποίος αναφέρεται σε «νομό» και όχι σε «διοικητική περιφέρεια». Επίσης διευρύνει σε υπερβολικό βαθμό τα όρια της περιοχής κάλυψης, καθώς οι διοικητικές περιφέρειες ως γνωστόν αποτελούνται από περισσότερους νομούς. Σκανδαλώδης εγκύκλιος που μπερδεύει το ήδη ομιχλώδες τοπίο της ραδιοφωνίας. Στη συνέχεια η ΕΕΤΤ, η ανεξάρτητη δημόσια αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, αποστέλλει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που έκαναν χρήση της εγκυκλίου Σπίρτζη καταγγελίες/απειλές προστίμων, διότι καταστρατηγείται η νομοθεσία και ο νομός «έγινε» περιφέρεια για τους συγκεκριμένους σταθμούς.

Δηλαδή οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ακολουθώντας την «εγκύκλιο Σπίρτζη», βρίσκονται υπό την απειλή προστίμων ακόμα και διακοπής της εκπομπής τους. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4413/2016 η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης για τη χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας θέσης εκπομπής παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31.12.2016. Επίσης στην ίδια διάταξη ορίζεται, ότι με απόφαση του Υπουργού η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παραταθεί επιπλέον για ανώτατο διάστημα έως 12 μήνες.

Ενώ η παραπάνω ημερομηνία είχε παρέλθει εδώ και 3 μήνες στις 5 Απριλίου 2017 δημοσιεύεται η αριθμ.οικ.23729/498/Φ1/30.3.2017 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με την οποία δίνεται η παραπάνω παράταση από τη λήξη των προθεσμιών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017».

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1. Σε πόσους και ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς επίκειται η επιβολή προστίμων λόγω της κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας τροποποίησης νόμου με διευκρινιστική εγκύκλιο από τον προκάτοχό σας κ. Σπίρτζη;

2. Ποια είναι η θέση σας πάνω στο παραπάνω θέμα και πώς θα αποκαταστήσετε τη νομιμότητα;

3. Υπογράψατε απόφαση με την οποία δίνεται παράταση στην προθεσμία για την υποβολή δήλωσης κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και στη προθεσμία για την υποβολή δήλωσης για τη χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας θέσης εκπομπής. Ποιες οι επιπτώσεις από αυτή την ολιγωρία και καθυστέρησή σας;».


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook