Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 25/04/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2017
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών για το έτος 2017
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) 8μηνης διάρκειας  για το έτος 2017 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017, σε περίπτωση διακοπής παροχής υπηρεσιών από τους νυν εργαζόμενους του Τμήματος Καθαριότητας, μετά την συμπλήρωση της 24μηνης σύμβασης απασχόλησής τους 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Σύλλογο Καταστηματαρχών  Επιχειρηματιών του Δήμου Πλατανιά «Ιάρδανος», τον Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Χανίων «ΠΡΟ.Τ.Α.» και την Τροχαία Χανίων στην εθελοντική δράση «Εβδομάδα Πολιτισμού στους Δρόμους» που θα διεξαχθεί  από 5 έως & 12 Μαΐου 2017 στον Δήμο Πλατανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Γυμναστικό Σύλλογο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της 7ης Αθλητικής Συνάντησης Στίβου «ΧΑΝΙΑ 2017» και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής καμπάνιας «Εurope in my Region 2017»  και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, σε κατασκευαστικό - εκπαιδευτικό εργαστήριο δόμησης με φυσικά υλικά στον Βατόλακο και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, στους Αγώνες Κυπέλου Ελλάδος, στα αεραθλήματα της Γενικής Αεροπορίας και των Υπερελαφρών που θα γίνουν από 26 έως και 28 Μαΐου 2017 στο Ιστορικό Αεροδρόμιο Μάλεμε και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου για το έργο «Νέο Ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων δυναμικότητας 132 κλινών» στη θέση «Παλιομαγαζές» εκτός σχεδίου πόλεως Γερανίου, ΔΕ Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» της «I.B.D.P.s.r.o»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά