Με μουσειακή αγωγή διευρύνει ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) το παιδαγωγικό πρόγραμμα των παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου.

Ήδη , σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πιλοτικές ξεναγήσεις τμημάτων παιδικών σταθμών, ειδικά προσαρμοσμένες  στην ηλικία των παιδιών. Ο προγραμματισμός ,   ώστε  από την επόμενη σχολική σεζόν τέτοιου είδους ξεναγήσεις να γίνονται σε τακτική βάση, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η μουσειακή αγωγή  εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, μαζί με την υλικοτεχνική βελτίωση των παιδικών σταθμών, να αναβαθμίσει και το παιδαγωγικό του πρόγραμμα με υλοποίηση διάφορων πρωτοπόρων βιωματικών  δράσεων.