Με 17 θέματα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων την ερχόμενη Παρασκευή

"Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης."

1.    Σύσταση εκτελεστικής επιτροπής ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο {Δήμαρχος}
2.    Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης {Φραγγεδάκης}
3.    Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, στα πλαίσια της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου “Αποκατάσταση εκβολής ποταμού Μορώνη” {Δήμαρχος}
4.    Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, στα πλαίσια της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου “Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Σούδας” {Δήμαρχος}
5.    Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς {Περράκη}
6.    Έγκριση προμήθειας περιοδικών για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου {Περράκη}
7.    Έγκριση συμμετοχής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων στη δράση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για παιδιά με τίτλο “Προώθηση της Ανάγνωσης και της Δημιουργικότητας – Καλοκαιρινή εκστρατεία 2017” και υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας {Περράκη}
8.    Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 273/2009 απόφασης του Δ.Σ.  περί διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων δημοτικού ακινήτου {Ξανθουδάκης}
9.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές  συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2017” {Ξανθουδάκης}
10.    Έγκριση Τελικού (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της αρχικής και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Ανάπλαση Αποκατάσταση Επισκευή κατοικίας οικογένειας Θεοδωράκη” {Ξανθουδάκης}
11.    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Αποκατάσταση Επισκευή κατοικίας οικογένειας Θεοδωράκη” {Ξανθουδάκης} 
12.    Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Χανίων έτους 2016”  {Ξανθουδάκης} 
13.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευές Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων έτους 2014”  {Ξανθουδάκης} 
14.    Έγκριση διενέργειας εκ νέου διαγωνισμού της εργασίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη – προστασία παραλιών Δήμου Χανίων” {Βλαχάκης} 
15.    Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Λιοδάκης) {Βλαχάκης}
16.    Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Μπαρμάκα-Ποντικάκη) {Βλαχάκης}
17.    Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων ετών 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 {Βλαχάκης}