Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 02 Μαΐου 2017 και ώρα 14:00, στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας ( δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη ), επι της οδού Δημοκρατίας 31 ( 1ος όροφος ), με θέμα:

1) Απολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του δήμου Ιεράπετρας

2) Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών & Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2017

3) Έγκριση Δαπάνης για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες (έτος 2017)

4) Έγκριση Δαπάνης για την ανάθεση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του δήμου Ιεράπετρας για το έτος 2017

5) Συνεργασία με την οργάνωση εθελοντικών και εκπαιδευτικών δράσεων Πολίτες εν Δράσει (Citizens in action) Αστική εταιρία μη κερδοσκοπική, για εθελοντικό πρόγραμμα στο Δήμο Ιεράπετρας

6) Σχεδιασμός δράσεων θερινής περιόδου 2017

7) Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων οικονομικού έτους 2017