Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, στο Συνέδριο και τις συναντήσεις της CPMR επί των θαλασσίων θεμάτων συμμετείχε η Ε. Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

"Η Γαλάζια Ευρώπη και τα Οφέλη για τους Ευρωπαίους Πολίτες" είναι το κύριο μήνυμα της διακήρυξης που συναποδέχθηκαν στις Βρυξέλλες τα μέλη της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  "Θάλασσες, Ποταμοί, Νησιά και Παράκτιες Περιοχές",  σε σχέση και με την Διυπουργική Διακήρυξη για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική που συνυπογράφηκε πρόσφατα στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει και παρακολουθεί τακτικά τις εργασίες της Ομάδας " Θάλασσες, Ποταμοί, Νησιά και Παράκτιες Περιοχές", μέσω και της Αντιπροεδρίας που κατέχει στην Συνέλευση των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών της Ευρώπης (CMPR), καθώς και τις παράλληλες συναντήσεις εργασίας για τα θαλάσσια θέματα που διοργανώνει κάθε χρόνο η CPMR.

Παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Γεν. Διεύθυνης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας J. Machado και της Ευρωβουλευτή G. Meissner, στελέχη της Κομισσιόν, επιστήμονες και εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Φορέων,  Περιφερειών, Ευρωπαϊκών Οργανισμών,  της Unesco, της CPMR, συζήτησαν για την ανάγκη κατανόησης και πρόσβασης εκ μέρους των πολιτών στην γνώση και τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.  

Επίσης στην αξία να συνειδητοποιήσουν την προτεραιότητα που δίνει η ΕΕ στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στα Κράτη Μέλη και στη Γαλάζια Ανάπτυξη, σε σχέση με τις προτεραιότητες για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επενδύσεων στην θάλασσα. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, ως παράκτια-νησιωτική Περιφέρεια της Μεσογείου, και για το σκοπό αυτό είναι παρούσα σε κάθε σχετική δραστηριότητα και πρωτοβουλία αξιοποιώντας το ρόλο της σε περιφερειακό επίπεδο, και σε επαφή με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους Ευρωπαϊκού Φορείς.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, στο Συνέδριο και τις συναντήσεις της CPMR επί των θαλασσίων θεμάτων συμμετείχε η Ε. Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.