Ο Δήμος Κισσάμου πραγματοποίησε την Τετάρτη 26 Απριλίου σύσκεψη για την ενημέρωση των παραγωγών για το πρόγραμμα της δακοκτονίας, βάσει των νέων δεδομένων που είναι η ένταξη του Δήμου στο νέο πρόγραμμα κατά του δάκου, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (της 18ης Ιανουαρίου 2017).

Όπως αναφέρει ο δήμος Κισσάμου σε ανακοίνωσή του:

"Ως Δήμος Κισσάμου θεωρούμε ότι καλώς έπραξε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, διότι ο διαγωνισμός θα είναι τριετής και σε περίπτωση εξαιρέσεως μιας τοπικής κοινότητας από τον 1ο χρόνο δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν οι παραγωγοί της περιοχής αυτής, τα επόμενα χρόνια.

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι όποιος επιθυμεί την εξαίρεση από το πρόγραμμα για το έτος 2017, πρέπει άμεσα και πριν την έναρξη του προγράμματος να συμπληρώσει σε υπεύθυνη δήλωση, τον αριθμό των ελαιοδέντρων τους, με θεωρημένο το "γνήσιον της υπογραφής". Η αίτηση αυτή κατατίθεται στον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, προκειμένου στη συνέχεια, ο πρόεδρος να τη φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκριθεί η τελική εξαίρεση."