Αναγκαία η μεταφορά της υπηρεσίας που ασφυκτιά στο δημαρχείο 

Την μεταστέγαση της υπηρεσίας Δημοτολογίου του Δήμου Χανίων στο ενοικιαζόμενο κτίριο επι της οδού Γρηγορίου 5ου αποφάσισε η δημοτική αρχή.

Ανακοινώνοντας την απόφαση αυτή στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας ανέφερε πως η υπηρεσία είναι αναγκαίο να μεταστεγασθεί  καθώς ασφυκτιά στα υπάρχοντα γραφεία του Δημαρχείου, ενώ υπάρχει και η υποχρέωση μεταφοράς στην υπηρεσία όλων των αρχείων των δημοτολογίων των πρώην δήμων.

Μάλιστα ο κ. Βάμβουκας γνωστοποίησε πως η ΔΕΔΙΣΑ θα μεταστεγασθεί από το κτίριο της οδού Γρηγορίου 5ου στο δημοτικό κτίριο στο Βαμβακόπουλο όπου έχει αποφασισθεί και η  μεταφορά της υπηρεσίας Πρασίνου.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης που πήραν τον λόγο, επεσήμαναν πως είναι αναγκαία η μεταφορά της υπηρεσίας, αλλά άσκησαν δριμεία κριτική στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μεταφορές των υπηρεσιών τονίζοντας πως γίνονται αποσπασματικά και χωρίς κάποιο σχέδιο από την δημοτική αρχή.

Απαντώντας ο Δήμαρχος ισχυρίστηκε πως οι μεταφορές των υπηρεσιών δεν γίνονται αποσπασματικά αλλά βάση ευρύτερου σχεδίου.

Πάντως ο ληξίαρχος Χανίων ευχαριστώντας όλους, ανέφερε πως η μεταφορά της υπηρεσίας είναι επιτακτική καθώς βάση Νόμου πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα αρχεία των πρώην δήμων στην κεντρική υπηρεσία, κάτι που είναι αδύνατον στους υπάρχοντες χώρους.