Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Πέμπτη 4 Μαίου στις 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Τα θέματα είναι τα εξής:

1.    Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/11/2016 και 23/11/2016 {Πρόεδρος}
2.    Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}
3.    Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}
4.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Δήμαρχος}
5.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  {Δήμαρχος}
6.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ {Δήμαρχος}
7.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Πινακοθήκης {Δήμαρχος}
8.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Δήμαρχος}
9.    Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου Χανίων για τη μετάβαση του Δημάρχου Χανίων στο εξωτερικό {Δήμαρχος}
10.    Αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 126,128,130 ιδιοκτησία 080203 Σχεδίου Πόλεως “Π.Ε. 1 - Π. ΣΟΥΔΑ” (Μαχαίρας Νικόλαος) {Κονταξάκης-Μαράκης}
11.    Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό  αριθμό 026518 στο Ο.Τ. 633 του Σχεδίου Πόλεως “ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ” Δήμου Χανίων (Κώτσος Νικόλαος κ.λ.π.) {Κονταξάκης-Μαράκης}
12.    Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 050304/ΟΤ190-198 Σχεδίου Πόλεως “ΒΛΗΤΕΣ” Δήμου Χανίων {Κονταξάκης-Μαράκης}
13.    Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 0909005/ΟΤ1403 Σχεδίου Πόλεως “ΠΑΣΑΚΑΚΙ - ΧΑΡΑΚΙΑΣ” Δήμου Χανίων (Ροδοκανακη - Τόλια Αναστασία) {Κονταξάκης - Μαράκης}
14.    Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 061299/ΟΤ1457 Σχεδίου Πόλεως “ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ” (Ασημίδης Νικόλαος) {Κονταξάκης-Μαράκης}
15.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς με λεωφορεία στα πλαίσια του προγράμματος ξεναγήσεων “ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ”  {Αλιφιεράκη}
16.    Συνδιοργάνωση Πασακακίου Δρόμου Υγείας {Βλαζάκης}
17.    Επιχορήγηση Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων {Βλαζάκης}
18.    Συνδιοργάνωση 7ης αθλητικής συνάντησης στίβου “ΧΑΝΙΑ 2017” {Δήμαρχος}
19.    Διάλυση σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο “Αποστραγγιστέα έργα Δ.Δ. Μουζουρά” {Ξανθουδάκης}
20.    Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
21.    Ορισμός επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου “Αβναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ΒΑΦΕ και ΦΡΕ Δ. Αποκορώνου” {Ξανθουδάκης} 
22.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υφιστάμενων δρόμων εκτός Σχεδίου Πόλεως”  {Ξανθουδάκης} 
23.    Ανανέωση μελών επιτροπής καθαριότητας του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}