Η «Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη & την Απασχόληση», προχωράει στην πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες προσωρινής στέγασης προσφύγων - Η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 12/5/2017

Η «Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη & την Απασχόληση», προχωράει στην πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες προσωρινής στέγασης προσφύγων, ως εταίρος του έργου που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. 

Συνολικά θα προσληφθούν τέσσερα (4) άτομα, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του προγράμματος στο Νομό Χανίων και συγκεκριμένα: ένας Κοινωνικός Λειτουργός, ένας Επόπτης Φιλοξενίας και δύο Διερμηνείς. 

Η ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 12/5/2017 και ώρα 2:00 μ.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης Φορέων Χανίων www.sfchania.gr στην κατηγορία Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ www.anher.gr