Το πρόστιμο συνολικά που επιβλήθηκε σε καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές, κλπ του Ρεθύμνου άγγιξε τα 23 χιλ ευρώ.

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι κατά το πρώτο τετράμηνο του 2017, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις του Νομού Ρεθύμνης (καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές, κλπ), είτε αυτοτελώς είτε με συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Παράλληλα διενεργήθηκαν δειγματοληψίες υγρών καυσίμων και αλκοολούχων ποτών, προκειμένου να ελεγχθούν από τις αρμόδιες χημικές υπηρεσίες τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, καθώς επίσης βιομηχανικών προϊόντων, προκειμένου να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η ασφάλειά τους και η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

Αντικείμενο ελέγχου αποτέλεσαν κυρίως:

 • Η κατοχή νόμιμης άδειας διάθεσης των προϊόντων

 • Η ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις.

 • Η επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη)-ενδείξεις ιδίως δε σε περιπτώσεις ανακριβών -παραπλανητικών ενδείξεων.

 • Η έκδοση νομίμων παραστατικών στοιχείων σε όλα τα στάδια διακίνησης.

 • Η ελλιπής στάθμιση.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν εκατόν δεκατρείς (113) έλεγχοι σε:

 • Πρατήρια υγρών καυσίμων

 • Σούπερ Μάρκετ

 • Παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών 

 • Εμπόρους πωλητές λαϊκών αγορών

 • Υπαίθριο Εμπόριο

 • Εστιατόρια – Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης

 • Καταστήματα ειδών διατροφής (αρτοποιεία-κρεοπωλεία-ιχθυοπωλεία-μανάβικα)

 •  Κυλικεία σχολείων

Στους παραβάτες των διατάξεων που ισχύουν, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 23.200,00 €, για τις εξής παραβάσεις: 

 • Μη αναγραφή τόπου προέλευσης προϊόντων

 • Μη τοποθέτηση πινακίδας με τον αριθμό άδειας

 • Υπέρβαση τιμής είδους σε σχολικό κυλικείο

 • Μη αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης σε προϊόν

 • Ελλιπής αναγραφή ζώνης αλίευσης σε ψάρια

 • Έλλειψη άδειας λαϊκής αγοράς

 • Έλλειψη άδειας πλανόδιου εμπορίου

 • Έλλειψη παραστατικού διακίνησης προϊόντος

 • Ελλιπείς ενδείξεις σε πινακίδα πώλησης προϊόντος 

 • Τμήμα σωληνώσεων σε βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων χωρίς χρώμα & αεροδιαχωριστής με καλυμμένη τη δίοδο αέρα

 • Μη αναγραφή κατάταξης σφαγείου 

 • Μη αναγραφή τιμής τεμαχισμένου συσκευασμένου προϊόντος 

 • Έκθεση προς πώληση κιμά κομμένου εκ των προτέρων στο ψυγείο - βιτρίνα των κρεάτων προς πώληση

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δειγματοληψίες:

 • Βιομηχανικά προϊόντα (2)

 • Υγρά καύσιμα (5)

 • Αλκοολούχα ποτά (3)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι (καταναλωτές και επιχειρήσεις) μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου – Τηλέφωνα: 2831340709, 2831340763, 2831340788, 2831340775.