Από αύριο, Τετάρτη 03/05/17, ξεκινά η διαδικασία χορήγησης καρτών μονίμων κατοίκων. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • 1) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αιτούντος.
  • 2) Αντίγραφο της δήλωσης Ε1 (φορολογικού έτους 2016, όλες τις σελίδες).
  • 3) Δημοτική ενημερότητα (χορηγείται από το Τμήμα Δημοτικού Ταμείου).
  • 4) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων)