Το Μουσικό Σχολείο Θερίσου-Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Α’ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-18.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου-Χανίων (Φρούδια Χαλέπας) κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2017. Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή. 

Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2017-2018 θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του σχολείου τη Δευτέρα 19 Ιουνίου και ώρα 10:00. 

Η προκήρυξη με αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, καθώς και η αίτηση συμμετοχής υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Σχολείου (http://www.chaniamousiko.gr)