Κάδοι σακούλες για τη χωριστή συλλογή των υπολειμμάτων τροφών θα υπάρξουν σε ειδικά σημεία κοντά στους πάγκους των παραγωγών και των εμπόρων

Η ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε. (ΟΤΑ) με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων πρόκειται να υλοποιήσει πιλοτικές δοκιμές Διαλογής στην Πηγή βιοαποβλήτων (υπολειμμάτων τροφών/ οργανικών αποβλήτων), για να οδηγηθούν για κομποστοποίηση, με χρήση καφέ κάδων σε Λαϊκές Αγορές του Δήμου Χανίων. 

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να τοποθετηθούν ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ σε ειδικά σημεία κοντά στους πάγκους των παραγωγών και των εμπόρων, στους οποίους θα μπορούν να εναποθέτουν μόνο τα υπολείμματα τροφών πλην των υπολειμμάτων ζωικών υποπροϊόντων (αλιεύματα, κρέας, γαλακτοκομικά) τα Σάββατα στις 06/05/2017 και 13/05/2017, καθώς και τις Δευτέρες στις 08/05/2017 και 15/05/2017 με την αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου της Λαϊκής Αγοράς Χανίων, κ. Καψωμενάκη.

Ήδη έχει πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΔΙΣΑ ενημέρωση των παραγωγών και εμπόρων που συμμετείχαν στις Λαϊκές στις 24 και 29/04/2017 για το πρόγραμμα «Διαλογή στην πηγή υπολειμμάτων τροφών στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Χανίων» και για το είδος των υλικών που μπορεί να υποδεχθεί ο ΚΑΦΕ κάδος, με στόχο να παρακινηθούν και να ευαισθητοποιηθούν ώστε η τοποθέτηση των οργανικών τους αποβλήτων από τους πάγκους τους, στους καφέ κάδους, να αποτελέσει το έναυσμα για την αρχή μιας προσπάθειας αλλαγής τρόπου διαχείρισης των «οργανικών» απορριμμάτων μας, τόσο με οικονομικά όσο και με περιβαλλοντικά οφέλη