Κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως του Δ.Σ.  της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος ανακηρύσσεται σε Εταίρο του Ιδρύματος.

Είναι η πρώτη φορά στα πενήντα χρόνια λειτουργίας και πορείας του Ιδρύματος που ανακηρύσσεται Εταίρος του Ιεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης.