Συμβάσεις αρκετών χιλιάδων ευρώ σε εταιρίες οι οποίες ανήκουν σε μέλος της Επιτροπής Διοίκησης και δημιουργούν πολλά ερωτήματα

Ένα θέμα το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης αλλά και διερεύνησης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές φέρνει σήμερα στην επιφάνεια το Flashnews.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας, στα τέλη του 2015 και μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, το ΕΑΚ Χανίων σύναψε συμβάσεις προμηθειών με δύο εταιρίες οι οποίες φέρεται να ανήκουν σε μέλος της Διοίκησης. 

Πρόκειται για 11 προμήθειες που ανέρχονται στο ποσό των 17.800€ περίπου και αφορούν σε προμήθεια υλικών και υπηρεσιών από δύο διαφορετικές εταιρίες στις οποίες φέρεται να συμμετέχει ως μέτοχος ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων.

Το θέμα αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι νόμιμο ένας δημόσιος φορέας να πραγματοποιεί προμήθειες από εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν μέλη της Διοιήκησης του Φορέα.

Τα στοιχεία και οι σχετικές αποφάσεις υπάρχουν στην Διαύγεια και μένει οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να κινηθούν και να αποφανθούν αν υπάρχει θέμα νομιμότητας, ως προς την διαδικασία ανάθεσης αλλά και αν υπάρχει άλλη παράβαση της νομοθεσίας.