Χωρίς ΑΦΜ θα μείνουν ξαφνικά από 1ης Σεπτεμβρίου δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις. Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην … απενεργοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στο Τaxisnet, με αποτέλεσμα από 1η Σεπτέμβρη να μην μπορούν πλέον να έχουν συναλλαγές με την εφορία όλοι όσοι επιλεγούν προς διαγραφή.

Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών και δημοσιεύει το protothema.gr, από 1η Σεπτεμβρίου, καθίστανται ανενεργά τα ΑΦΜ που:

α) δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη ή

β) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής ή

γ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

δ) διαπιστωθεί πως έχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία κατόχου

Οι φορολογούμενοι που κινδυνεύουν να χάσουν το ΑΦΜ τους θα ενημερωθούν με επιστολή από τη ΓΓΠΣ για να δώσουν σημεία ζωής και να προσέλθουν στις εφορίες και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που έχουν, μέσα σε ένα μήνα. Όσοι δεν ανταποκριθούν, τα ΑΦΜ τους θα χαρακτηρισθούν ανενεργά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Εκτός αγοράς…
Οι συνέπειες της απενεργοποίησης του ΑΦΜ θα είναι βαριές αφού όσοι επιλεγούν δεν θα μπορούν:

• να υποβάλουν οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

• να υποβάλουν οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.

•να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία

•να υποβάλουν οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

•να τύχουν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

•να λάβουν πιστοποιητικό για υποβολή δηλώσεων κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών,

•να λάβουν πιστοποιητικό για μεταβίβαση ακινήτων

•να πάρουν αντίγραφο των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.

• να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα

• να εισπράξουν ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).

•να έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).

Αντίθετα ακόμα και με ανενεργό ΑΦΜ, βεβαιώνονται και εισπράττονται κανονικά τυχόν οφειλές, επιβάλλονται πρόστιμα αλλά μπορούν να κατατεθούν χειρόγραφα δηλώσεις.

Ο έλεγχος αυτός θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και για απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. από το Ηλεκτρονικό Σύστημα VIES.
Από το σύστημα ενδοκοινοτικών σβήνονται τα ΑΦΜ όταν:

► ο υποκείμενος στο φόρο δεν υπέβαλε δηλώσεις Φ.Π.Α. και Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες για ένα έτος μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ή του πίνακα που δεν υποβλήθηκε.

►από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προέκυψε ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

►από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προέκυψε ότι ο επιτηδευματίας έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook