Τη δυνατότητα στους παραγωγούς με ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης να διατηρήσουν το δικαίωμα ηλεκτροδότησής τους με μειωμένη τιμή ρεύματος ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης ύδατος δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε ότι αφορά τον Αγροτικό Εξηλεκτρισμό, εκτός των άλλων δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς με ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης να διατηρήσουν το δικαίωμα ηλεκτροδότησής τους με μειωμένη τιμή ρεύματος ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίησης αυτής.
 
Για τις ήδη ηλεκτροδοτημένες αρδευτικές εγκαταστάσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρούν στην έκδοση επικαιροποιημένου ή τροποποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου παραγωγού, εφόσον σας κατατεθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίηση αυτής, που βρίσκεται σε ισχύ.
 
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που έχουν υποβληθεί αιτήματα για την έκδοση επικαιροποιημένων/τροποποιημένων Δελτίων Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων και την άδεια χρήσης ύδατος, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν έχει συνταχθεί εντός διμήνου, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να κοινοποιούν τις αιτήσεις που έχουν για έκδοση στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 
Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν σημαντικές αλλαγές του προηγούμενου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων, θα συντάσσεται τροποποιημένο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων, το οποίο ως γνωστό απαιτεί παράβολο αξίας 25 ευρώ.
 
Στο πλαίσιο της Απελευθέρωσης της Ενέργειας, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός καλείται να δηλώνει στην Αίτηση-Δήλωση, τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιθυμεί να τον ηλεκτροδοτεί, είτε αφορά σε αρχική ηλεκτροδότηση είτε σε επικαιροποίηση/τροποποίηση, στον οποίο θα κοινοποιείτε την αίτησή του.
 
Τέλος διευκρινίζεται ότι η θεώρηση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων θα πρέπει να γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης και όχι από τον/την συντάξαντα/συντάξασα γεωπόνο.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook