Στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων της σε ορισμένα από τα προϊόντα της, προχωρεί από την επόμενη εβδομάδα η Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε χθεσινή ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, από τις 16 Αυγούστου του 2011 αναπροσαρμόζονται δύο από τα επιτόκια επιχειρηματικών χορηγήσεων.

Συγκεκριμένα, το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) αναπροσαρμόζεται στο 9,25%, ενώ το Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ) στο 8,90%. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2011 αυξάνει τα Βασικά Επιτόκια Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης κατά 0,25 μονάδες.

Η Εθνική

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι το δεύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προχωρεί τις τελευταίες ημέρες σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων της. Την περασμένη Παρασκευή, η Εθνική Τράπεζα, επικαλούμενη την τελευταία αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 0,25 της μονάδας, ανακοίνωσε ότι αυξάνει από τις 8 Αυγούστου τα επιτόκια βασικών καταθετικών της προϊόντων, που αφορούν ευρείες ομάδες πελατών της.

Από την ίδια ημερομηνία, η Εθνική Τράπεζα έχει προβεί αντίστοιχα και σε περιορισμένου ύψους αυξήσεις επιτοκίων σε ορισμένα μόνο δανειακά προϊόντα της.