Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του δήμου Ιεράπετρας θα συνεδριάσει την 12 Μαϊου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00  στο Δημαρχείο της πόλης.

  Θέματα:

1. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Φέρμων  στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του αυτού σχολείου για  πραγματοποίηση μαθημάτων παραδοσιακών χορών.

 2.  Παραχώρηση χρήσης του 3ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας   για εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου και διεξαγωγή πανελλήνιων εξετάσεων γλωσσομάθειας PALSO.

3 . Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Νέας Ανατολής  στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του αυτού σχολείου για  πραγματοποίηση μαθημάτων παραδοσιακών χορών.

 4 .Εξέταση αίτησης Ιωάννη Βάρδα για παραχώρηση αύλειου χώρου του σχολείου Σταυρού.

5.Εξέταση αίτησης πολιτιστικού συλλόγου Ανατολής.

6.Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.