Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 12/05/2017 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Παλαιάς Αμερικάνικης Βάσης στις Γούρνες καθαρισμός παραλίας στα πλαίσια εορτασμού της Ευρωπαϊκής  ημέρας καθαρισμού 2017.  

H προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των θαλασσών και των ακτών απαιτεί κοινή δράση πολιτείας-κοινωνίας, ενώ η διεθνής εμπειρία και πρακτική έχει αποδείξει ότι η ρύπανση της θάλασσας και των ακτών μπορεί να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό με την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που να βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και με τη συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια όλων των κρατικών και ιδιωτικών φορέων .