Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαΐου από τις 09:00 έως και τις 13:30 σε χώρο που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου θα συμμετάσχει στην εκστρατεία «Είναι στο Χέρι μου» η οποία περιλαμβάνει την επίσκεψη της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας στο Τυμπάκι Ηρακλείου για δωρεάν εξέταση μαστού (μαστογραφία). 

Όσες κυρίες ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 6989977169 (κα Μυλωνάκη Αγγελική) συμπληρώνοντας τηλεφωνικά την αντίστοιχη αίτηση. 

Προς ενημέρωσή σας, σαν αναφέρουμε τις οδηγίες που έχει ορίσει η Περιφέρεια Κρήτης σε σχέση με τις ενδιαφερόμενες:

-    Η κινητή μονάδα έχει την δυνατότητα να εξετάσει έως 20 γυναίκες την ημέρα
-    Ηλικίες που μπορούν να συμμετάσχουν: 40-70 ετών
-    Κατά προτεραιότητα, θα εξεταστούν γυναίκες που έως τώρα δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε Μαστογραφικό έλεγχο όπως και οι ανασφάλιστες γυναίκες
-    Αποκλείονται οι γυναίκες: α) που έχουν κάνει ολική μαστεκτομή β) μαστεκτομή πριν την πάροδο δέκα ετών γ) γυναίκες που έχουν ελεγχθεί με μαστογραφία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Να μην έχουν ιστορικό βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.