Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΣΚΕ) (1987/8-2017/8), η Σχολή διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Η KΡΗΤΗ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ: Προβλήματα, Προκλήσεις και προοπτικές στην Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική και Υγεία».

Το Συνέδριο επιδιώκει να αναδείξει τα προβλήματα αλλά και τις αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής και υγείας της Κρήτης σήμερα, σε μια περίοδο κρίσης και ραγδαίων αλλαγών. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις αρχές Δεκεμβρίου 2017 (1-2/12/17) στο Ρέθυμνο.

Η οργανωτική επιτροπή καλεί τους κοινωνικούς επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και όσους-ες έχουν ήδη επιστημονικά ασχοληθεί με τα προβλήματα της σύγχρονης Κρήτης ή/και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν κάποιο από τα παρακάτω προτεινόμενα ενδεικτικά θέματα ή και κάποιο άλλο συναφές, να αποστείλουν τον τίτλο της εισήγησης, σύντομη περίληψη της εργασίας (500 λέξεων για 20λεπτη εισήγηση), ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό τηλ.).

Επίσης όποιος επιθυμεί μπορεί να υποβάλλει πρόταση για θεματικό τραπέζι (πάνελ ομιλητών) η οποία να συνοδεύεται με τον τίτλο του πάνελ και των εισηγήσεων, τα ονοματεπώνυμα των ομιλητών, την ιδιότητά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας.

  • Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ιστοσελίδα http://www.soc.uoc.gr/commence μέχρι 12 Ιουνίου 2017.

  • Οι υποψήφιοι εισηγητές θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των προτάσεων τους μέχρι 30 Ιουνίου.

  • Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν στο συνέδριο μέχρι 20 Οκτωβρίου.

  • Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν την πλήρη εργασία τους μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για να περιληφθεί στα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.

Eνδεικτικά θέματα προς διερεύνηση ( βλ. αναλυτικά στην ιστοσελίδα του συνεδρίου) : Αναπτυξιακά προβλήματα, κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και οικονομική κρίση. Κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης - πολιτικές & δίκτυα αντιμετώπισης της. Τυπικές και άτυπες πολιτικές δομές, λειτουργίες και δράσεις. Ζητήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Προβλήματα του τουρισμού. Προβλήματα της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Ανεργία, απασχόληση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ανομία, παραβατικότητα, εγκληματικότητα, αστυνόμευση. Ποιότητα ζωής. Δημογραφικό πρόβλημα, κ.λπ.

Καθηγητής Δημήτριος Μυλωνάκης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Χρήσιμες Πληροφορίες-Επικοινωνία: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο Τηλ.: 2831077465, fax: 2831077467

URL Συνεδρίου: http://30years.soc.uoc.gr/ Email Συνεδρίου: [email protected]