Το πρώτο Παγκρήτιο Φορολογικό Πανόραμα διοργανώνεται το Σάββατο 13  Μαΐου 2017 στο Ηράκλειο

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσαράς και  ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Χανίων, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελλάδος Π.Ο.Φ.Ε.Ε. διοργανώνουν το πρώτο Παγκρήτιο Φορολογικό Πανόραμα  το Σάββατο 13  Μαΐου 2017 και ώρα 09:30 έως 19:30 με την εξής θεματολογία:

Α  ΕΝΟΤΗΤΑ 

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και θέματα Νομικών προσώπων -Υποβολή δηλώσεων Ε1 φορολογικού έτους 2016 (βασικές αλλαγές νέοι κωδικοί κλπ) -Ανείσπρακτα Ενοίκια -Φορολογία Μερισμάτων, Αμοιβές μελών εταιριών (ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΟΕ ΕΕ )-Χρόνος απόκτησης εισοδήματος -Παροχές σε είδος, Συμπλήρωση πινάκα Κ Ε3-Φορολογικη αναγνώριση της μεταφοράς ζημιών-Ανάλωση κεφαλαίου Προσαύξηση περιουσίας.

Β΄ ENOTHTA

Ποιοι υποχρεούνται εφαρμόσουν και ποιοι απαλλάσσονται από τα ΕΛΠ - Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα εργασιών τέλους χρήσεως - Φορολογική αναμόρφωση δαπανών-Πρακτικές εφαρμογές, Κλείσιμο, Ισοζύγιο, Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ΑΕ.ΕΠΕ,ΙΚΕ - Προσάρτημα-Διαδικασίες εγκρίσεων και ανάρτησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ - Χρόνος διαφύλαξης , παραγραφή, δικαίωμα ελέγχου.

Γ΄ ENOTHTA 

Ε.Φ.Κ.Α. Ποιοι καταλαμβάνονται γενικά από το νέο καθεστώς και τι θεωρείται δραστηριότητα υπαγόμενη στις νέες εισφορές. Ανάλυση διατάξεων ν.4387/2016 και των σχετικών εγκυκλίων και εγγράφων. 
Ποιες είναι οι νέες ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 για ελεύθερους επαγγελματίες , επιτηδευματίες , εμπόρους, αυτοαπασχολούμενους κ.λπ.
Τι προβλέπεται για τις εισφορές μετόχων ανωνύμων εταιρειών, μελών Δ.Σ. , 
Τι θα ισχύσει για εταίρους ΕΠΕ, ΟΕ ,  ΕΕ, κοινοπραξιών και κάθε μορφής εταιρειών
Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι διαχειριστές ΙΚΕ. Ανάλυση ειδικών περιπτώσεων
Τι αλλάζει για ασφαλισμένους παράλληλα σε δύο ταμεία από την ίδια δραστηριότητα (γιατρούς , μηχανικούς, Δικηγόρους )  
  
Δ΄ ENOTHTA 

Αδήλωτα εισοδήματα( Ν.4446/2016) - Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρων - Υποβολή ανακριβούς δήλωσης - Μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων - Πρόστιμα για παραβάσεις ΦΠΑ - Κίνδυνοι από τη μεταφορά της έδρας αυτοαπασχολουμένων και εταιρειών σε κράτη που παρέχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς.  
Φορολογία αγροτών-αγροτικές επιδοτήσεις, ενισχύσεις - Ασφαλιστικό αγροτών - Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα Φορολόγηση  εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης φυσικών και νομικών προσώπων – Φορολογική Κατοικία

Εισηγητές στο Φορολογικό Πανόραμα Κρήτης 2017 θα είναι:
  
Σαφαρής Αθανάσιος Διευθυντής Φορολογίας Φυσικών Προσώπων Υπουργείου Οικονομικών 
Καρύδα Αικατερίνη Τμηματάρχης Φ.Π.Α. Υπουργείου Οικονομικών 
Κορομηλάς Γεώργιος Φοροτεχνικός Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών
Φραγκιαδάκης Νικόλαος Λογιστής Φοροτεχνικός 
Μουζάκης Αντώνιος Λογιστής Φοροτεχνικός Αντιπρόεδρος Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Παπαδημητρίου Γεώργιος Φοροτεχνικός Πρόεδρος Δ.Σ Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Καρδίτσας 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Αίθουσα Καστελάκη Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9