Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει ότι το προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00, στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στις 15-5-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες.
2. Εκλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου έτους 2017.
3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
4. Τριμηνιαία Έκθεση προϋπολογισμού Α τριμήνου 2017.
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017.
6. Έγκριση Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Μεταφορά θέσης πάγκου και μετατροπή σε καντίνα).
7. Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες λόγω μη ενημέρωσης.
8. Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες λόγω οικονομικής αδυναμίας.
9. Έγκριση κατασκευής δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης από ιδιώτες.
10. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Προσωρινή αλλαγή ροής κυκλοφορίας οδού Σκαλίδη).
11. Αίτημα Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου.