Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην περιοχή έμπροσθεν ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ στις Γούρνες ,  καθαρισμός παραλίας στο  πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής  ημέρας καθαρισμού 2017. 

Στην εν λόγω δράση ανταποκρίθηκαν και έλαβαν μέρος μεγάλος αριθμός μαθητών από το δημοτικό σχολείο και το καλλιτεχνικό γυμνάσιο Γουρνών ,εκπαιδευτικοί, οπλίτες από την 133 Σ.Μ. και υπάλληλοι του ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. 

H προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των θαλασσών και των ακτών απαιτεί κοινή δράση πολιτείας-κοινωνίας, ενώ η διεθνής εμπειρία και πρακτική έχει αποδείξει ότι η ρύπανση της θάλασσας και των ακτών μπορεί να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό με την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που να βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και με τη συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια όλων των κρατικών και ιδιωτικών φορέων .