Εκτενή ενημέρωση και διευκρινίσεις για επιμέρους θέματα σχετικά με το νέο νόμο που ρυθμίζει τα κόκκινα δάνεια επιχειρήσεων και οφειλές προς Δημόσιο, Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιώτες, παρείχε ο Ειδικός Γραμματέας, Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας κ. Φώτης Κουρμούσης σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Όπως επισήμανε ο κ. Κουρμούσης, με βάση το νόμο που θα ενεργοποιηθεί σε τρεις μήνες, μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας όλα τα χρέη της και στη συνέχεια σε συνεργασία με τους πιστωτές θα καθορίζεται το ποσό της αποπληρωμής. Οι πιστωτές, ανέφερε, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στη συζήτηση, αλλιώς χάνουν τα δικαιώματά τους, με εξαίρεση τους πολύ μικρούς προμηθευτές και τους εργαζόμενους που θα πρέπει να εξοφλούνται εις όλον.

Ο Ειδικός Γραμματέας διευκρίνισε επίσης ότι φιλοσοφία του νόμου είναι κάθε επιχείρηση να πληρώνει αυτό που μπορεί εφόσον υπολογιστούν τα λειτουργικά της έσοδα και έξοδα. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης ο οποίος ανέφερε ότι ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί τις συνέπειες της κρίσης να ρυθμίσουν ταυτόχρονα τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιώτες, με βάση τη βιωσιμότητα τους και τόνισε ότι, με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια νέα δυναμική στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιστρέψουν σε ασφαλή δρόμο ανάκαμψης.


Τη συζήτηση συντόνισε ο Ά Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Φραγκάκης ο οποίος ζήτησε από το κυβερνητικό κλιμάκιο να κάνει δεκτές τις προτάσεις των παραγωγικών φορέων του Ηρακλείου, οι οποίοι μεταξύ άλλων ζητούν απομείωση δανείων προκειμένου και τα δάνεια να παραμείνουν ενήμερα και  οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες, καθώς και ν’ ανατεθεί στα Επιμελητήρια  ρόλος συμβούλου στην όλη διαδικασία.

Όπως υπογράμμισε  «εκτός της νομικής υποστήριξης, που προσφέρει το Επιμελητήριο Ηρακλείου στα μέλη του εδώ και χρόνια, από το 2016 λειτουργεί το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου όπου μπορεί να απευθύνεται ο επιχειρηματίας για εξωδικαστική επίλυση ζητημάτων, αλλά και για έγκυρες συμβουλές σχετικά με τις τηρούμενες διαδικασίες και τις λύσεις που προτείνονται.»