Το συμβούλιο συνεδριάζει την Τρίτη και ώρα 19:00 με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 (Κάλυψη θέσεων Πρ/νων οργανικών μονάδων) του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΒΑ.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 3ο: Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2017 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Κατανομή πίστωσης  ποσού  36.020,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους έτους 2017, (Β΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων μας  και απόδοση του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ Δ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, 3Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Δαπάνες , κεντρικών  και παράλληλων εκδηλώσεων, επετείου Μάχης της Κρήτης  και ψήφιση σχετικών  πιστώσεων.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: α) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Πλατανιά με Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,  Υπουργείο Πολιτισμού και  Αθλητισμού , καθώς και με  λοιπούς φορείς της Κρήτης , β) Εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή της γ) Ορισμός μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και δ) ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Αθλητικό Όμιλο Χανιών “Ο ΚΥΔΩΝ” στους αγώνες ποδηλασίας  “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ 2017” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με την ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Ε.Π.Σ.Χ) διεθνής διημερίδας στις 27 & 28  Μαΐου 2017 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Δημοτικός Σύμβουλος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής,   με τον Αθλητικό Σύλλογο Κουρήτες και τον Αθλητικό Σύλλογο Κερίτης , του πρωταθλήματος Ζίου Ζίτσου με την ονομασία “BATTLE OF CRETA JU JITSU JUNIOR CUP”, που θα διεξαχθεί στις 21/05/2017  και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές) στον κ. Τσιλιμιγκάκη Κωνσταντίνο του Ιωάννη που βρίσκεται εντός οικισμού Γερανίου -επί της Π.Ε.Ο. – της Δ.Κ Γερανίου της Δ.Ε Πλατανιά του Δήμου μας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Ορισμός Εκπροσώπων για την συγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων της Π.Ε Χανίων για το έτος 2017.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στη Μπομπολάκη Αθανασία του Σπυρίδωνα κατοίκου Βουκολιών Δήμου Πλατανιά.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Έξοδα μετακίνησης αιρετών
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θλεμα 17ο: Ανάκληση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά